Wszystkie produkowane detale przechodzą kontrolę wymiarową na zaawansowanym technicznie sprzęcie pomiarowym typu profilograf.

Laboratorium wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt pomiarowy. Na wyposażeniu firmy znajdują się profilograf laserowy, ugięciomierz dynamiczny i reflektrometr. Najnowsze zakupione urządzenia to profilograf laserowy i ugięciomierz. Pierwszy służy do badania stanu konstrukcji drogowych przy wykorzystaniu czujników laserowych. Mierzone są takie parametry jak równość podłużna IRI, równość poprzeczna – koleiny czy makrostruktura i geometria drogi. Zaletą jest szybka ocena stanu nawierzchni, pomiar z prędkością ruchu ulicznego, bez konieczności zatrzymywania ruchu i jednoczesne mierzenie i rejestrowanie wszystkich parametrów. Ugięciomierz dynamiczny symuluje natomiast przejazd ciężarówki i mierzy dynamiczne ugięcie nawierzchni za pomocą geofonów. Zmierzone wartości dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu pozwalają na określenie naprężeń i żywotności każdej z warstw konstrukcyjnych, a także określenie sposobu ich naprawy. Urządzenie montowane jest na jedno lub dwuosiowej przyczepie. Wszystkie produkowane detale przechodzą kontrolę wymiarową na zaawansowanym technicznie sprzęcie pomiarowym typu profilografie.

Profilograf laserowy jest systemem montowanym na pojeździe pomiarowym wykorzystywany do tego jest typ samochodu dostawczego.


Informacje – www.droglab.pl – zaprazamy na stronę labolatorium.
Profilograf laserowy jest systemem montowanym na pojeździe pomiarowym wykorzystywany do tego jest typ samochodu dostawczego.